AMD 촉매 제어 센터 w wersji 11.12 przeznaczony jest dla nastúpujých 모델리 카트 graficznych montowanych w komputerach stacjonarnych i przenožnych oraz w stacjach roboczych: 더 쉬운 옵션은 단순히 AMD 제어 센터의 최신 버전을 다운로드하는 것입니다. 촉매 제어 센터 설치 프로그램을 실행 하는 경우 손상 된 버전을 제거 하 고 작업 버전을 설치 해야 합니다. La información detallada sobre el Catalyst 12.10 se puede encontrar en el sitio web oficial de AMD ->Release Notes<< AMD 비디오 카드가 있는 경우 CCC.exe는 일반적으로 실제로 카드 작업을 하는 드라이버와 함께 설치됩니다. 촉매 제어 센터없이 드라이버만 설치할 수 있지만 패키지로 함께 설치하는 것이 훨씬 일반적입니다. MOM.exe와 같은 다른 실행 도 패키지에 포함 됩니다. AMD 촉매 제어 센터는 그래픽 카드와 통신하고 다양한 조정 옵션을 제공하는 데 사용되는 AMD 촉매 소프트웨어 엔진의 일부입니다. 일부 사용자는 갑자기, 그들은 그들의 컴퓨터에 아무 데도 AMD 촉매 제어 센터를 찾을 수 없습니다 알아 운이 좋았다. AMD 촉매 제어 센터는 AMD 촉매 소프트웨어 엔진의 구성 요소입니다. 이 응용 프로그램은 디스플레이 설정, 디스플레이 프로필 및 비디오 성능을 조정하는 비디오 사용자 정의 옵션을 제공합니다. 더 캐주얼 컴퓨터 사용자는이 유틸리티를 사용하는 이유를 찾을 수 없을 수도 있지만, 여전히 비디오 카드의 기능에 매우 중요한 역할을한다. Nota: Al instalar ATI Catalyst ™ el usuario debe haber iniciado sesión como Administrador o tener derechos de administrador de ATI Catalyst ™ para instalarlo con éxito. 이러한 단계를 수행한 후에도 AMD 촉매 제어 센터가 컴퓨터에 여전히 누락되어 있는지 확인하십시오! 윈도우에서 AMD 촉매 제어 센터 누락 된 문제를 해결 하는 방법? AMD 촉매 제어 센터 darmowy 패널 kontrolny dla 카트 graficznych z 세리 AMD 라데온 HD od 2400 할 6900, w wersjach desktopowych oraz mobilnych. 패널 10 wspiera równieł akceleratory serwerowe z linii AMD 파이어 스트림 9170, 9270, 9250 i 9350.

Za pomocó panelu kontrolnego AMD CCC bódzie moşna w bardzo prosty i zarazem szybki sposób dostosować bardzo duşóliczbö podstawowych, jak i zaawansowanych ustawieñ karty graficznej bazujžcej na układzie AMD Radeon HD lub FireStream do własnych preferencji. AMD 촉매 제어 센터 pozwala włczyć i wyłłşzyć róşnego rodzaju funkcje oraz zmienić na przykład jasnoć, kontrast, saturacjóoraz gamö kolorów. Przydatnł funkcjş w darmowym panelu AMD CCC 제스트 탁 zwany Menedłer ekranów, który pozwala w precyzyjny sposób skonfigurować komputer do pracy na konfiguracji składajjcej siß z dwóch monitorów, o standardowej i wysokiej rozdzielczoć ekranu DPI. 우선 제어판 또는 설정에서 AMD 소프트웨어를 제거해야 합니다. 나는 그렇지 않으면 문제에 정기적으로 표시로 촉매 블로 트웨어를 설치하지 않을 것입니다. 제어판에서 제거할 수 있으며 필요한 경우 PC 또는 장치의 지원 다운로드 웹 페이지에서 드라이버만 다시 설치할 수 있지만 첫 번째 유형 업데이트 시작 검색에서 Windows Update에 선호하는 드라이버가 있는지 확인할 수 있습니다.

카탈리스트 컨트롤 센터 다운로드